Ceny za služby stanovujeme buď paušální měsíční dle množství zpracovávaných dokladů po dohodě s klientem nebo položkově. Zastupování na úřadech a advokátní služby mohou být honorovány také buď paušálem nebo v hodinové sazbě 1.500 – 2.000 Kč.

 

Základní ceník

Tento způsob stanovení ceny je vhodný pro malé firmy, u kterých se neúčtuje o různých speciálních činnostech.

V ceně za zpracování mezd je zahrnut i styk s pojišťovnami při kontrole a různé vyplňování formulářů zaměstnancům, pokud žádají o sociální dávky, hypotéky nebo důchod.Přičemž 1 položkou se rozumí 1 doklad (tj. 1 faktura, jeden pokladní paragon, 1 řádek na výpise z banky – všechny měsíční poplatky sčítáme do 1 položky, 1 zápis odepisování hmotného majetku apod.).

 

VEDENÍ  ÚČETNICTVÍ

vedení „podvojného“ účetnictví
evidence majetku, leasingu
zhotovení účetní+daňové závěrky

zpracování povinných záznamů, evidencí apod. ve vztahu k DPH

měsíční výkaznictví dle požadavků klientů
ve formě pro společnosti a pro FO účtující „podvojně“

–         převzetí 1 000 – 5 000 Kč (dle rozsahu a aktuálního stavu)

–         do 50 položek v deníku (měsíčně) 1 000 Kč

–         nad 50 položek v deníku (měsíčně) 35 Kč/1 položka

–         roční závěrka + přiznání k DPPO+přílohy+odeslání na OR 5 000 Kč

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

zpracování daňové evidence pro FO (dříve jednoduché účetnictví)
zpracování všech povinných záznamů, evidncí apod. ve vztahu k DPH

–         převzetí evidence 500 – 1 000 Kč (dle rozsahu)

–         vedení do 20 položek (měsíčně) v deníku 500 Kč paušál

–         nad 20 položek v deníku  (měsíčně) 20 Kč/1pol. paušál

–         roční závěrka, zpracování DPFO + přehledy 3 000 Kč

ZPRACOVÁNÍ MEZD

kompletní měsíční agenda mezd, včetně přehledů na pojišťovny
a komunikace elektronické, písemné a ústní

350 Kč / 1  mzda, měsíčně, včetně všech povinných přehledů a hlášení

DAŇOVÉ  PORADENSTVÍ

dle požadavku klienta
zpracování daňových přiznání ke všem daním
zastupování před správcem daně
komunikace  se správcem daně prostřednictvím naší DS

–         měsíční paušál 1 000 – 2 000 Kč / měsíčně včetně zastupování na FÚ + pojišťovnách na základě
plné moci – platí v případě vedení účetnictví

–         hodinová sazba 1 500 Kč

ZPRACOVÁNÍ DPH

evidence
přenesení daňové povinnosti
souhrnné hlášení apod.

–         zpracování přiznání k DPH 1 000 Kč/1 ks

–         zpracování přenesení daň. povinnosti+ souhrnné hlášení 500 Kč/1 ks

–         ostatní (např. INSTRASTAT +  od r.2016 nové zákonné  povinnosti – dle další dohody)

OSTATNÍ

–         zpracování  přiznání k ostatním daním 1 000 – 3 000 Kč/1 ks (dle složitosti)

–         konzultace v obvyklých případech 500 Kč/1 hod

–         konzultace složitější případy 1 000 – 2000 Kč