Víte, že…

Novinky - Archiv
1430413809_pen_stroke_sketch_doodle_lineart_207-512
  • dědění je osvobozeno od daně pro všechny skupiny osob  dokonce i pro osoby právnické
  • darování je tzv. bezúplatný příjem, který se zdaňuje daní z příjmů (sazba daně 15%). Osvobozeny od daně jsou osoby v linii řady přímé a vedlejší…sourozenci, strýc, teta, synovec, neteř + osoby ve společné domácnosti podobně jak to platilo za existence daně darovací…..Na tyto příjmy v nepeněžní podobě není třeba nechat dělat ani odhad, pokud se ale např. obdarovaný rozhodne prodat získanou nemovitost darem, bude odhad potřebovat pro vykázání výdaje k příjmu z prodeje.
  • od 1.1.2015 nová povinnost pro občany ohlašovat finančním úřadům osvobozené příjmy ( např. dary , které jsou osvobozeny od daně ). Jde o hodnoty nad 5 mil. Kč a které nedokáže úřad zjistit z rejstříků a evidencí např. z údajů na Katastrálním úřadu.V opačném případě hrozí sankce až do výše sazby daně.
  • povinnost podávat podání elektronicky pokud má poplatník zpřístupněnou datovou schránku , to platí i pro přílohy, např účetní závěrku a výkaz zisků a ztrát, naopak to neplatí pro pojistné přiznání -2. důchodový pilíř, kde není správcem daně zajištěna příslušná podpora.
  • k zahraničním příjmům, kde se uplatňuje metoda vynětí , nelze poprvé v přiznání za rok 2014 uplatnit daňový bonus na dítě z tohoto typu příjmů.
  • daňový nerezident ze státu mimo EU, EHS nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku, invaliditu…
  • „školkovné“ tj. sleva na dítě umístěné v zařízení péče o děti předškolního věku se v případě střídavé péče rodičů uplatní u každého z nich, resp. posoudí se každý rodič samostatně ( v roce 2015 jde o hodnotu ve výši minimální mzdy tj. max. 9.200 Kč/ rok/dítě).
  • daňový nerezident ze státu EU,EHS musí pro uplatnění slev na dani poprvé v přiznání za rok 2014 dokázat výši příjmů potvrzením od svého zahraničního správce daně ( kde je daňovým domicilem – viz povinná příloha k přiznání – tiskopis str. 4 ), jinak na slevu nemá nárok.